Pod opaxitovou tabuľou rozumieme tabuľu z čierneho skla, priskrutkovanú na pomník z umelého kameňa. Na nej je vypieskovaný text, prípadne obrazový motív, zafarbený striebrenkou. V ponuke máme pestrú škálu motívov.