Realizujeme kompletný výkop, osadenie betónovej hrobky do zeme a vybetónovanie základu pre náhrobok. Hrobky osadzujeme aj do starých hrobov. Podľa želania zákazníka základ vydláždime, čím sa stáva estetickejší a lepšie chránený pred poveternostnými vplyvmi.